Daniel Musiał Fotografia

DANIEL MUSIAŁ FTOGRAFIA

Czasem najtrudniej jest zrobić najprostsze zdjęcia.

Neil Leifer

Kontakt e-mail: danielmusialfotografia@gmail.com

Kontakt telefoniczny:
+ 48 664 172 620